Jednostki ogólnouczelniane

Jednostki ogólnouczelniane organizują zajęcia ogólnorozwojowe tj. wychowanie fizyczne, lektoraty języków obcych, pedagogika, psychologia, filozofia pełniąc funkcję usługową dla poszczególnych Instytutów
W strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonują następujące jednostki:

Jednostkami ogólnouczelnianymi są ponadto: