Jednostki ogólnouczelniane

Jednostki ogólnouczelniane organizują zajęcia ogólnorozwojowe tj. wychowanie fizyczne, lektoraty języków obcych, pedagogika, psychologia, filozofia pełniąc funkcję usługową dla poszczególnych Instytutów
W strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonują następujące jednostki:

Jednostkami ogólnouczelnianymi są ponadto:

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do