Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej prowadzi działalność edukacyjną, m.in.:

  1. Studia podyplomowe,
  2. Kurs przygotowania pedagogicznego,
  3. Kurs języka włoskiego: przygotowujący do międzynarodowego egzaminu CELI oraz Centrum Certyfikacji Znajomości Języka Włoskiego CELI na pięciu poziomach,
  4. Kurs języka włoskiego dla studentów, którzy planują wyjazd do Włoch w ramach programu ERASMUS,
  5. Konferencje i szkolenia,
  6. Kursy przygotowujące do matury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  7. Wolontariat „Otwarta Dłoń”.

 

Kontakt:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój A117
telefon: (014) 63 16 568
mail: uceu@pwsztar.edu.pl