Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564
e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości  w sprawie ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów, można skontaktować się
z pracownikami Działu Pomocy Materialnej:

za pośrednictwem poczty elektronicznej – dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl.
lub telefonicznie – w szczególności:

 • studenci Wydziału Administracyjno – Ekonomicznego mogą otrzymać informację pod numerem 014 63 16 564,
 • studenci Wydziału Humanistycznego oraz Sztuki pod numerem 014 63 16 565,
 • studenci Wydziału Ochrony Zdrowia, Matematyczno – Przyrodniczego
  oraz Politechnicznego
  pod numerem 014 63 16 507.

Bezpośredni kontakt z Działem będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2020/2021

UWAGA!!!

Przypominamy że wnioski stypendialne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ROKU AKADEMICKIM 2020/2021  (dotyczy osób będących studentami I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia)

INSTRUKCJA NR 1 – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INSTRUKCJA NR 2 – KOMPLETOWANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

I. STYPENDIUM SOCJALNE

Wzory druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 3. WZÓR NR 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (drukować dwustronnie).
 4. WZÓR NR 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 5. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 6. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 7. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 8. WZÓR NR 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
 9. WZÓR NR 9 – oświadczenie o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
 10. WZÓR NR 10 – oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania.doc
 11. WZÓR NR 12 – oświadczenie dotyczące umowy najmu
 12. WZÓR NR 13 – oświadczenie dotyczące osób ubezpieczonych w KRUS
 13. WZÓR NR 14 – oświadczenie dotyczące obowiązku szkolnego dzieci
 14. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 15. WZÓR NR 16 – oświadczenie do celów stypendialnych
 16. WZÓR NR 17 – oświadczenie o braku zatrudnienia
 17. WZÓR NR 18 – oświadczenie dotyczące kontynuowania nauki przez rodzeństwo/dzieci studenta
 18. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych
 19. WZÓR NR 20 – oświadczenie dotyczące źródeł utrzymania rodziny

II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzory druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 3. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 4. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wyłącznie studenta!

III. STYPENDIUM REKTORA

KOMUNIKAT W SPRAWIE II TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Uchwała Nr 3 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku ak. 2020/2021

Wzory druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 3 – wniosek o przyznanie stypendium Rektora – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 3. WZÓR  NR 5 – oświadczenia studenta  I, II, III – drukować dwustronnie
 4. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wyłącznie studenta!
 5. WZÓR NR 7 – Zaświadczenie o działalności w organizacji/projekcie naukowym
 6. WZÓR NR 11- oświadczenie – opis osiągnięć w roku ak. 2019/2020

IV.ZAPOMOGA

Wzory druków do pobrania

 1. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR  NR 5 – oświadczenia studenta  I, II, III – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wyłącznie studenta!
 4. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych

Wnioski o zapomogę należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Działu.

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania zapomóg Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Informacja do wniosku o zapomogę dla studentów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej z powodu epidemii

V. DOM STUDENTA PWSZ W TARNOWIE

W sprawach związanych z zakwaterowaniem w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie w trakcie trwania roku akademickiego, należy kontaktować się bezpośrednio z recepcja Domu Studenta po numerem telefonu: 14 63 16 901

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zarządzenie Nr 88/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów

Zarządzenie Nr 89/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania w roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalnego

Informacja o instytucjach zewnętrznych udzielających wsparcia materialnego dla studentów. (Bezpłatna baza stypendiów, konkursów i staży):
https://www.mojestypendium.pl/

POMOC MATERIALNA 2019/2020

 Uwaga!

https://www.gov.pl/web/nauka/wieksza-dostepnosc-wsparcia-finansowego-dla-studentow-i-doktorantow

Druk do pobrania: Przykładowy wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

 

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do