Kurs Przygotowania Pedagogicznego

W roku akademickim 2019/2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie planuje uruchomić Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla studentów II i III roku kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwentów PWSZ w wymiarze 300 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej.

Na Kurs  Przygotowania Pedagogicznego przyjmujemy również absolwentów innych uczelni. Ukończenie Kursu Przygotowania Pedagogicznego daje uprawnienia do nauczania przedmiotu zgodnie ze specjalnością kierunkową odbytych  studiów.

Celem KPP jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych przedmiotów zgodnych z ukończonym kierunkiem studiów. Słuchacze rozwijają umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnej i profesjonalnej pracy nauczyciela w każdym typie szkoły. Uczestnik Kursu zarówno zdobywa wiedzę o nowych skutecznych strategiach organizowania procesu edukacyjnego, ale również umiejętności efektywnego komunikowania się w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych, dbania o rozwój własny i powierzonych im uczniów.

Zajęcia na Kursie prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym zdobytym na wszystkich szczeblach edukacji. Bardzo wysokie wyniki ewaluacji potwierdzają profesjonalizm prowadzonych zajęć.

Uczestnicy Kursu będą zobowiązani samodzielnie zapewnić sobie praktykę. Z tytułu odbywanej  praktyki Uczelnia nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Istnieje także możliwość uruchomienia Kursu Przygotowania Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich nieposiadających przygotowania pedagogicznego w wymiarze 300 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej.

Opłaty

Dla studentów PWSZ w Tarnowie 1800 zł.
Dla osób spoza PWSZ w Tarnowie oraz absolwentów PWSZ w Tarnowie 2900 zł.
Dla nauczycieli akademickich 1800 zł.
30 zł
za wydanie świadectwa ukończenie KPP – płatne wraz z drugą ratą.

Nie przewiduje się zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z kursu, z wyjątkiem sytuacji losowych.

Harmonogram organizacyjny Kursu:

 • do 11 października 2019 r. – rekrutacja elektroniczna
 • 15 października 2019 r., godz. 17.00, sala A217– zebranie organizacyjne dla kandydatów
 • do 17 października 2019 r. – wpłata I raty (połowa ceny Kursu) numer konta
  35 1240 1910 1111 0010 2142 6446
 • 9, 10 listopada 2019 r. – przewidywany termin pierwszych zajęć
 • do 15 lutego 2020 r. – wpłata II raty
 • wrzesień 2020 r. – zakończenie kursu wraz z praktyką

Dokumenty

Karta oceny praktyki nauczycielskiej.pdf
Regulamin Kursu Przygotowania Pedagogicznego.pdf
Plan Kursu Przygotowania Pedagogicznego.pdf

Odbiór świadectw ukończenia kursu

Uczestnikom kursu, którzy dostarczą do Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej (A117) wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:
1. kartę osiągnięć uczestnika kursu
2. kartę oceny praktyki
3. dowód wpłaty
4. dyplom ukończenia studiów (do wglądu)
zostaną wystawione świadectwa ukończenia kursu.

Kontakt
Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego

mgr Urszula Kozioł
Dyżur: Środa w godz. od 10.00 do 10.45
Sala A206

Szczegółowe informacje dostępne są w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej
pok. A117, tel. 14 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do