Już po przeglądzie semestralnym.

IMG_5443W dniu 04.02.2014 , przy udziale wszystkich pedagogów odbył się przegląd prac studenckich powstałych w trakcie I semestru roku akademickiego 2013/14. Analiza dorobku semestralnego studentów kierunku Grafika wykazała w zdecydowanej większości ogromny wkład pracy studentów, a wykonane projekty, obrazy, rysunki, filmy i rzeźby potwierdzają słuszność wyboru ich drogi edukacyjnej. Porównanie doświadczenia dokonań studenckich Instytutu z osiągnięciami studentów z innych uczelni artystycznych (większość pedagogów IS to znakomici wykładowcy z ASP), pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dziękujemy studentom i pedagogom za rzetelne zaangażowanie podczas tych kilku miesięcy.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do