Koło Naukowe „WiP”

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Wychowania Fizycznego i Pielęgniarstwa „WiP” powstało w październiku 2012 roku.

Celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętego zdrowia i kultury fizycznej, działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy o zdrowiu i kulturze fizycznej, nabywanie umiejętności praktycznych w dziedzinie nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, rozwijanie osobowości członków Koła, prowadzenie projektów naukowo-badawczych, uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowanie szkoleń i warsztatów, akcje pomocy na zasadzie wolontariatu.

Koło realizuje swoje cele poprzez współpracę z Władzami Uczelni i organizacjami działającymi na jej terenie, organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin, uczestnictwo w warsztatach i konferencjach naukowo-szkoleniowych, współpracę z innymi kołami naukowymi, instytutami naukowymi i szkołami średnimi w kraju
i za granicą, inne przedsięwzięcia zgodne z duchem tego statutu.

Opiekunowie Koła: dr Małgorzata Kołpa (ZP), dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska (ZWF)

Kolędowanie z SKN 20.12.2013

Przygotowanie do jasełek – 12.12.2013r.

Goście z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 27.11.2013

Spotkanie SKN WiP – 7.11.2013r.

Małopolska Noc Naukowców z SKN – wrzesień 2013

Raport z działalności SKN WiP 2012-13

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do