Samorząd STUDENTÓW

Reprezentantem społeczności studenckiej jest samorząd studentów. Głównym przedstawicielem studentów na forum Uczelni jest Rada Uczelniana Samorządów Studentów (RUSS), której członkowie wybierani są w wyborach powszechnych na dwuletnią kadencję. RUSS jest organizacją otwartą i chętną do współpracy ze studentami. Jej społeczny charakter przesądza o priorytetach członków RUSS, którymi są przede wszystkim: pomoc innym i oddanie w pracę na rzecz braci studenckiej. Zadaniem RUSS jest dbałość o prawa i przywileje studentów. W tym celu zajmuję się ona rozwiązywaniem bieżących problemów żaków, koordynowaniem działań organizacji studenckich, a także organizacją imprez kulturalno- rozrywkowych. RUSS współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, reprezentuje ją na zewnątrz, dbając o dobry wizerunek. Decyduje lub opiniuje w sprawach dotyczących studentów.

Pierwszym kontaktem studenta z samorządem jest starosta roku, który zajmuje się sprawami związanymi z danym kierunkiem lub specjalnością. Starosta jest także łącznikiem każdego studenta z wykładowcami, władzami Uczelni a także samorządem studentów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do