Studenckie koło naukowe MEDYK

Skupia w swoich szeregach wszystkich studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa klinicznego i nauk klinicznych oraz nauk podstawowych i humanistycznych. Pełna inicjatywa w zakresie Koła należy do studentów i dotyczy: tematyki spotkań i prac badawczych, uczestnictwa w konferencjach naukowych. W ramach SKN Medyk działa Sekcja honorowych Dawców Krwi , która współpracuje z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Państwowej Szkole Zawodowej w Tarnowie podlegającym Zarządowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża . W ramach Klubu Honorowych dawców Krwi organizowane są akcje krwiodawstwa pod nazwą „Wampiriada”.