Kolejna edycja „The KNX Basic Course”- Certyfikowanego kursu specjalistycznego dla studentów III i IV roku Wydziału Politechnicznego

Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym The KNX Basic Course. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta w roku akademickim  2020/2021 skierowana jest do studentów roku III i IV roku studiów inżynierskich.

The KNX Basic Course obejmujący 40 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych 10-osobowych grupach. Koszty szkolenia oraz egzaminu są w całości pokrywane ze środków projektu.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie zorganizowany egzamin końcowy pozwalający uzyskać międzynarodowy certyfikat wystawiany przez KNX Association, Brussels. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line. Rekrutacja odbywa się w terminie: 19/01/2021 – 25/01/2021. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja dotyczy studentów roku III i IV kierunków prowadzonych w Wydziale Politechnicznym, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zamieszkują miejscowość do 150 tys. mieszkańców.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 16 luty 2021 r. (wtorek) godz. 11:00. Sala C312. Zalecane jest, aby uczestnicy realizowali kurs na swoich komputerach przenośnych, na których będą mogli bezpłatnie otrzymać licencję oraz zainstalować oprogramowanie ES5.

Preliminarz zajęć:
– 16 luty 2021 r. (wtorek) godz. 11:00, sala C312 (10 godz. dydaktyczych)
– 17 luty 2021 r. (środa) godz. 08:00, sala C312 (10 godz. dydaktyczych)
– 18 luty 2021 r. (czwartek) godz. 08:00, sala C312 (10 godz. dydaktyczych)
– 19 luty 2021 r. (piątek) godz. 08:00, sala C312 (10 godz. dydaktyczych)

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do