Kolejny wykład naszych naukowców w SIMP-ie

Naukowcy z PWSZ po raz kolejny gościli na spotkaniu SIMP, które tradycyjnie odbyło się w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie.  Po raz kolejny było to bardzo owocne dla wzajemnej współpracy spotkanie.

Zebranie tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich składało się z dwóch części: informacyjno-sprawozdawczej i naukowo-popularyzującej. W pierwszej – Lesław Świętochowski, prezes Oddziału SIMP przedstawił i podsumował istotne dla działalności Stowarzyszenia wydarzenia 2017 roku.

Ważnym elementem spotkania było uroczyste wręczenie przez Prezesa Świętochowskiego dyplomu wykładowcy SIMP z zakresu diagnostyki samochodowej, który otrzymał Łukasz Ciepiela.

Drugą część stanowił wykład naszego pracownika – dr. inż. Łukasza Mika. W ciekawy sposób zaprezentował on zagadnienia, którymi zajmuje się w swoich badaniach naukowych.

Zgromadzeni w tarnowskim SIMP mogli wysłuchać wygłoszonego przez niego wykładu pt. „Krzemowy detektor wierzchołka w eksperymencie NA61/SHINE – CERN” oraz podyskutować na temat poruszanych w prezentacji zagadnieniach.

Warto dodać, że dr inż. Łukasz Mik niniejszym dołączył do grona prelegentów PWSZ, którzy dzielą się na zebraniach SIMP swoją wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i zawodowym. Należą już do niego także: dr inż. Daniel Król i  dr Rafał Kurczab.

W czerwcowym zebraniu uczestniczyli pracownicy PWSZ: dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych, dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Łukasz Mik– Zastępca Kierownika Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji Instytutu Politechnicznego, dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych oraz dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – Sekretarz Redakcji TCN i przedstawiciel Wydawnictw PWSZ.

Zapisz

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do