Komunikacja wczoraj i dziś, red. T. Wilkoń, P. Boruch, Tarnów 2018.

Studencka publikacja pokonferencyjna na temat szeroko rozumianego pojęcia komunikacji – w ujęciu m.in. językoznawczym, literaturoznawczym, kulturowym, socjologicznym. Składające się na tom artykuły zwracają uwagę na kwestie komunikacji interpersonalnej, współczesnego słownictwa, komunikacji dzieło-czytelnik. Publikacja zawiera także artykuły na temat twórczości Andrzeja Wajdy i jej recepcji.

Stron 188
ISBN 978-83-947032-4-0
Cena 8 zł

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do