Konferencyjne nagrody rozdane

W Auli PWSZ w Tarnowie odbyła się już VI Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś”. Organizatorami przedsięwzięcia byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Zakład Ekonomii Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Manager.

Konferencję otworzyła i przywitała gości dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.

Kilka słów powiedziała również Barbara Owsiak – wicedyrektor gabinetu prezesa ZUS ds. komunikacji i edukacji.

W czasie Konferencji został wygłoszony wykład przez zastępcę dyrektora ZUS Oddział w Tarnowie Ewę Świątek pt. „System ubezpieczeń społecznych w Polsce – istota i zasady funkcjonowania”.

Po zaprezentowaniu zasad konkursu referatów przez dr. inż. Jarosława Mikołajczyka, Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego przystąpiono do prezentacji  referatów przez zespoły.

Do konkursu referatów zgłosiło się w sumie 20 prelegentów, którzy wygłosili 10 referatów z zakresu objętego tematyką Konferencji. Studenci reprezentowali m.in. PWSZ w Krośnie, PWSZ w Tarnowie, SKN LEX oraz  SKN Manager z PWSZ w Tarnowie.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca: Ewa Skąpska-Wilk – Dyrektor ZUS Oddział w Tarnowie

Członkowie: dr hab. Krzysztof Firlej, prof. PWSZ, dr inż. Jarosław Mikołajczyk
dr inż. Wojciech Sroka, wybrała najlepsze referaty i zespoły je prezentujące:

I miejsce – Joanna Leń-Mamot oraz Magdalena Lewandowska z SKN Organizacji i
Zarządzania z PWSZ w Krośnie za prezentację pt. „Ewolucja w obszarze zasiłków
macierzyńskich – analiza retrospektywna” – otrzymały 500 zł na karcie podarunkowej
Empik

II miejsce – Paulina Kusiak oraz Joanna Kordek – studentki II roku Ekonomii PWSZ
Tarnów – za prezentację pt. „Sektor ubezpieczeń majątkowych w aspekcie obowiązującej
ustawy” – 200 zł na karcie podarunkowej Empik

III miejsce – Wojciech Sasak, Dominik Kozioł i Bartłomiej Hetman – studenci III roku
Ekonomii PWSZ Tarnów – za prezentację pt. „Geneza i ewolucja ubezpieczeń w Polsce” –
100 zł na karcie podarunkowej Empik

Nagrody ufundowane przez ZUS oraz PWSZ w Tarnowie laureatom wręczyli opiekunowie SKN Manager dr hab. Krzysztof Firlej, prof. PWSZ oraz mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy.

Na wniosek dr Małgorzaty Kołpy, spontanicznie ogłoszono również konkurs na nagrodę publiczności za referat, który najbardziej spodoba się uczestnikom Konferencji. Każdy mógł oddać jeden głos.

Nagrodę Publiczności otrzymali: Wojciech Sasak, Dominik Kozioł i Bartłomiej Hetman – studenci III roku Ekonomii PWSZ Tarnów – za prezentację pt. „Geneza i ewolucja ubezpieczeń w Polsce”, którzy zgromadzili 55 głosów (uczestników konferencji było blisko 300).

Barbara Owsiak – wicedyrektor gabinetu prezesa ZUS ds. komunikacji i edukacji,  doceniając wysoki poziom Konferencji dla laureatów konkursu publiczności przyznała trzy 3-miesięczne płatne staże w ZUS w tarnowskim oddziale. Dodatkowo laureaci publiczności otrzymali od Prorektor ds. współpracy i rozwoju zestaw materiałów promocyjnych oraz wydawnictwa Uczelni.

Konferencja odbywała się pod Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Tarnowa oraz ZUS.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do