Konkurs na „Młodego Naukowca” PWSZ w Tarnowie

Zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę Rektora dla Młodego Naukowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Tarnowie nauczycieli akademickich w wieku do 35 lat, dla których PWSZ w Tarnowie jest podstawowym miejscem pracy. Zgłoszenia można składać do 4 maja br. 

Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Laureat konkursu (kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów) otrzyma dyplom i nagrodę pieniężną oraz wygłosi wykład okolicznościowy w Dniu Święta Uczelni.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • ukończenie nie więcej niż 35 lat,
  • bycie zatrudnionym na pierwszym miejscu pracy w PWSZ w Tarnowie w pełnym wymiarze godzin przez okres co najmniej roku kalendarzowego poprzedzającego zgłoszenie,
  • zgłoszenie kandydatury najpóźniej do 4 maja do dziekana właściwego wydziału,
  • w konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu.

Zainteresowani udziałem w konkursie sami dokonują zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2021.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do