Kursy języka włoskiego dla studentów w ramach programu ERASMUS

Od roku akademickiego 2018/2019 w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej organizujemy kurs języka włoskiego w ramach programu Erasmus plus. W zajęciach będą uczestniczyć studenci, którzy chcą wyjechać do Włoch. Kurs będzie realizowany w semestrze zimowym i letnim w wymiarze po 60 godzin. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie się grupy minimum 12 osób. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się mają studenci, którzy:
– już są zrekrutowani na wyjazd ERASMUS Plus,
– studenci I i II roku studiów,
– studenci z tych kierunków studiów, które prowadzą współpracę z Uczelniami we Włoszech.

Rekrutacja:

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń i trwać będzie do dnia 23 października 2018 r. Zgłoszenia przyjmuje Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej p. A117, nr telefonu 014 6316568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl (należy podać imię i nazwisko, kierunek, rok i system studiów studiów oraz numer telefonu).

Zapraszamy !

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do