Kursy przygotowujące do matury

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół do udziału w kursach przygotowujących do matury, które planujemy uruchomić od nowego roku akademickiego 2019/2020. Zajęcia odbywać się będą od października 2019 r. do kwietnia 2020 r. Planujemy utworzenie grup szkoleniowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia będą prowadzone w mało licznych grupach (od 5 do 15 osób), w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu.

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 15 złotych. Naszymi największymi atutami są: znakomici wykładowcy oraz doskonała baza w dobrej lokalizacji. Kadrę nauczycielską kursów stanowić będzie grupa wysoko wykwalifikowanych dydaktyków, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom kursów. Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu PWSZ, z wykorzystaniem wszystkich jego zalet: doskonale wyposażonych sal, nowoczesnych technik audiowizualnych i najwyższej jakości pomocy dydaktycznych.

Oferujemy kursy z następujących przedmiotów:

  • Język polski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 50 godz.) prowadzący – dr Eliza Nawrocka
  • Matematyka (poziom podstawowy 48 godz., rozszerzony 48 godz.) prowadzący (poziom podstawowy) – dr Beata Milówka, (poziom rozszerzony) – mgr Danuta Srebro
  • Język angielski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 40 godz.) prowadzący – mgr Anna Stefanowicz-Kocoł
  • Chemia (poziom rozszerzony 30 godz.) prowadzący – dr Agata Lada
  • Fizyka (poziom rozszerzony 40 godz.) prowadzący – dr inż. Piotr Niemiec
  • Biologia (poziom rozszerzony 40 godz.)

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty, należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  za jeden przedmiot (nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs maturalny”), wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej oraz złożyć wypełnione oświadczenie nr 1 lub nr 2 (patrz załączniki) w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji tj. 30 września 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 15.30.

OŚWIADCZENIA:
Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej.pdf
Oświadczenie dla osoby pełnoletniej.pdf

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do