List Rektor na początek roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Koleżanki i Koledzy,

Początek każdego roku akademickiego wywołuje u nas emocje, powoduje uczucie ekscytacji związanej z nowymi wyzwaniami, z nowym otwarciem. Nie ma dla mnie bardziej radosnego momentu w roku, od tego, gdy uczelniane korytarze zaczyna wypełniać gwar studenckich rozmów, gdy zaczynamy pracę dydaktyczną.

W tym roku do wspomnianych wyżej uczuć dopisać muszę niepokój związany z sytuacją epidemiczną. Wiem, że obawy towarzyszą również Państwu – Studentom i Pracownikom naszej Uczelni. Pragnę zapewnić, że Wasze bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem dla władz PWSZ w Tarnowie. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań, wewnętrznych regulacji, których przestrzeganie pozwoli zminimalizować ryzyko.

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za systemowe rozwiązania w tym zakresie. Wsłuchujemy się zatem i postępujemy zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, czy Głównego Inspektora Sanitarnego. Wydałam Zarządzenie, które przywraca zajęcia stacjonarne w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego, jednakże dopuszczamy możliwość prowadzenia części zajęć w formie zdalnej – zwłaszcza w przypadku dużych grup wykładowych. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru form kształcenia należy do Dziekanów poszczególnych Wydziałów.

Bezpieczeństwo społeczności akademickiej iść musi w parze z zapewnieniem Studentom jak najwyższego poziomu kształcenia. Wiem z wieloletniego doświadczenia dydaktycznego, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Mam na myśli nie tylko względy metodyczne, ale także, nie mniej ważne, budowanie relacji interpersonalnych, doświadczanie poczucia wspólnoty, bycia razem. Utrzymanie bliskich i intensywnych kontaktów pomiędzy członkami społeczności akademickiej jest jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi zmierzymy się w najbliższych miesiącach. Wiem, że mądre korzystanie z narzędzi zdalnych może tę wspólnotę spajać. Będzie to możliwe pod warunkiem, że technologia będzie wykorzystywana nie tylko do realizacji zadań dydaktycznych, czy administracyjnych, ale także kontaktów wykraczających poza nie. Do tego Państwa zachęcam, o to proszę.

Na progu nowego roku akademickiego towarzyszą mi jeszcze dwa uczucia. Pierwszym jest tęsknota. Bardzo mi brakuje Studentów, pełnych korytarzy, gwaru rozmów na naszym kampusie i setek mijanych dziennie ludzi. Podobnie jak wszyscy Państwo, ja również tęsknię za „normalnością”. Drugim uczuciem jest jednak nadzieja. Wiem, że wcześniej czy później wrócimy do naszej Alma Mater, zapełnimy budynki i w dwójnasób docenimy wtedy wartość, jaką jest Uczelnia, kontakt z kolegami, inspirujące, bezpośrednie rozmowy i codzienne spotkania.

Chciałabym także jeszcze raz podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli mnie Państwo powierzając mi obowiązki Rektora. Dziękuję za wszystkie słowa i gesty wsparcia, jakich doświadczyłam w ostatnich miesiącach. Wdzięczności towarzyszy poczucie wielkiej odpowiedzialności za przyszłość naszej Uczelni. Jestem jednak spokojna, gdyż jak wielokrotnie podkreślałam wierzę głęboko w olbrzymi potencjał, jaki posiadamy i wiem, że wspólnie jesteśmy w stanie zrealizować najambitniejsze nawet plany.

Na koniec życzę Państwu zdrowia, siły i optymizmu.

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni
Rektor PWSZ w Tarnowie

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do