List w obronie dobrego imienia Katedry Pielęgniarstwa

Szanowny Panie Rektorze,

W związku z pojawiającymi się w mediach pomówieniami dotyczącymi rzekomych nadużyć w kwestii ilości godzin nadliczbowych i prac dyplomowych, prosimy o zajęcie stanowiska. Pomówienia te, krzywdzące zarówno dla Pani dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. PWSZ, jak i wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w Katedrze Pielęgniarstwa, niszczą wypracowywane latami dobre imię Katedry Pielęgniarstwa, a także całej PWSZ.

Ze swej strony zapewniamy (co oczywiście można sprawdzić), że nigdy nie było nadużyć w omawianych kwestiach – począwszy od okresu kadencji prof. A. Juszkiewicza, przez czas sprawowania stanowiska rektora ś.p. prof. S. Komornickiego, jak i w czasie kierowania PWSZ przez prof. J. Laskę. Godziny nadliczbowe były przydzielane i realizowane zgodnie z obowiązującą w tym okresie Ustawą o Szkolnictwie Wyższym. Wszystkie pomówienia, łącznie z tym absurdalnym, określającym miesięczne wynagrodzenie dr hab. Małgorzaty Kołpy (80 tysięcy zł/mies.) są niezgodne z prawdą.

Pragniemy nadmienić, że Zakład Pielęgniarstwa (ZP) rozwijał się przez lata bardzo dynamicznie dzięki zaangażowaniu całego zespołu, szczególnie w okresach sprawowania stanowiska Kierownika ZP, a później Prorektor ds współpracy i rozwoju przez dr hab. Małgorzatę Kołpę. Przez lata znacząco zwiększyła się liczba studentów, uruchomiliśmy studia II stopnia cieszące się nieustającym, olbrzymim powodzeniem (ilość kandydatów w każdym roku przekracza przyznane limity). Od wielu lat ZP jest inicjatorem organizacji licznych konferencji naukowo- szkoleniowych. Prężnie rozwijająca się współpraca międzynarodowa, wymiana studentów, udział w licznych projektach, utworzenie Centrum Symulacji Medycznej, działalność koła naukowego „Medyk” umożliwiająca rozwój naukowo-badawczy studentom, wyróżnienia dla wielu prac dyplomowych – to tylko wybrane przykłady działalności i osiągnięć Katedry Pielęgniarstwa. Warto podkreślić w tym miejscu, że to włożony czas i nakład pracy dr hab. Małgorzaty Kołpy przysłużył się do rozwoju uczelni, o czym świadczy też fakt, że PWSZ w Tarnowie od lat jest najpopularniejszą uczelnią tego typu w kraju.

Nie można pominąć faktu, że wszystkie oceny funkcjonowania kierunku dokonywane przez organy zewnętrzne i nadrzędne (Polska Komisja Akredytacyjna – akredytacja na kierunku pielęgniarstwo przyznana na maksymalny okres tj. 6 lat w 2019, Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia) były nie tylko pozytywne, ale i wysokie. Ostatnia ocena KRSZPiP-u (z końca 2019 r.) roku została przyznana kierunkowi Pielęgniarstwo na 5 lat. Organy oceniające nigdy nie miały znaczących uwag do jakości kształcenia studentów, ani do jakości prac dyplomowych. Jakość kształcenia jest także wysoko oceniana przez naszych studentów.

Biorąc pod uwagę opisaną przez nas sytuację i bardzo krzywdzące pomówienia uderzające w godność osobistą oraz dorobek naukowy Pani Prorektor dr hab. Małgorzaty Kołpy, wnioskujemy o przyjęcie w ciągu tego tygodnia stanowiska potwierdzającego rzetelność przedstawionych przez nas faktów. Tym samym chcemy oczyścić dobre imię Pani Prorektor.

Grupa pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ
(pełna lista sygnatariuszy do wiedzy p.o. Rektora)

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do