Małopolski Festiwal Innowacji w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie

Tegoroczna, szósta edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji odbyła się dniach 17-21 października. Dzięki niej można było bliżej poznać małopolskie inteligentne specjalizacje, które wyznaczają kierunki rozwoju regionu.  Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie po raz kolejny włączył się w organizację tej imprezy. Rozpoczęliśmy wykładem, który we wtorek  wygłosił dr Tomasz Wietecha z Zakładu Elektrotechniki prezentując  zagadnienia związane z prawami optyki geometrycznej, w tym: załamanie światła, soczewki, zwierciadła i pryzmaty ze szczególnym odniesieniem do wykorzystania w elektrotechnice i przemyśle maszynowym. W środę można było zapoznać się z wynikami prac badawczych dr. inż.  Łukasza Mika i dr. inż. Daniela Króla, którzy zaprezentowali „Komputerowy system do analizy rozkładu pola akustycznego w diagnostyce logopedycznej”.  System został zaprojektowany i zbudowany w Zakładzie Informatyki w celu detekcji i opisu artykulacji ustnych i nosowych, na potrzeby badań naukowych, realizowanych w ramach większego projektu badawczego nr 2012/05/E/HS2/03770: „Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i koordynowanego przez UMCS w Lublinie. Obecnie jest to najdokładniejsze i zarazem najnowocześniejsze tego typu narzędzie badawcze na świecie. Kolejnym wydarzeniem było szkolenie „Druk 3D oraz badanie właściwości mechanicznych materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych za pomocą maszyny wytrzymałościowej”, przygotowane przez dr. inż. Jakuba Sobotę z Zakładu Technologii Materiałów oraz mgr. inż. Tomasza Kołacza z Zakładu Elektrotechniki. Zajęcia ukazały możliwości jakie daje wydruk za pomocą drukarki 3D, oraz przybliżyły wykorzystanie maszyny wytrzymałościowej Shimadzu AGX z zakresem siły do 20 kN. Przedstawiono także badania właściwości elementów uzyskanych podczas wydruku na drukarce 3D w próbie zginania, omówiono problem anizotropii materiałów konstrukcyjnych na przykładzie drukowanych próbek. Szkolenie zasygnalizowało wykorzystanie nowoczesnych technik produkcyjnych i badawczych w dziedzinie materiałoznawstwa.
W wydarzeniach tych udział wzięła młodzież z tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Dziękujemy i zapraszamy.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do