Mickiewiczowski konkurs na stulecie Niepodległości

W tym roku przypadają dwie bardzo ważne dla Polaków rocznice: setna odzyskania Niepodległości oraz 220. urodzin Adama Mickiewicza. Z tej okazji Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz współpracujące z nim instytucje: III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie, Zakład Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie organizują regionalny konkurs czytelniczy Czytam, znam rozumiem. Patronat nad nim objął Małopolski Kurator Oświaty.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Poświęcony będzie wybranym utworom Adama Mickiewicza, z których większość to lektury obowiązkowe. Zostanie przeprowadzony w trzech etapach, a laureatom przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym – tłumaczy Marta Mikosińska z Towarzystwa Literackiego.

Zmagania uczestników na etapie rejonowym oceniać będzie Komisja pod przewodnictwem dr hab. Teresy Wilkoń, prof. PWSZ, wykładowcy PWSZ w Tarnowie.

Wsparciem w przygotowaniu uczestników do konkursu będą zorganizowane w grudniu 2018 r. w PWSZ w Tarnowie otwarte wykłady wybitnych znawców literatury i języka polskiego, poświęcone twórczości Adama Mickiewicza oraz kształtowaniu wypowiedzi argumentacyjnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU.

– Konkurs ma za zadanie zachęcić uczniów do wnikliwej lektury tekstów Adama Mickiewicza, stanowiących niezbywalną część polskiego dziedzictwa narodowego, a jednocześnie sprzyjać rozwijaniu kultury czytelniczej oraz kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej – dodaje Marta Mikosińska

Konkurs ma zasięg regionalny i obejmuje szkoły z terenu powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach: I etap – szkolny (eliminacje pisemne), II etap – rejonowy (eliminacje pisemne), III etap – finał na szczeblu rejonowym (eliminacje ustne).

Zmagania uczestników na etapie rejonowym oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z członków Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie; pracom komisji przewodniczyć będzie dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ. Laureatom konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Wsparciem w przygotowaniu uczestników do konkursu będą zorganizowane w grudniu 2018 r. w PWSZ w Tarnowie otwarte wykłady wybitnych znawców literatury i języka polskiego, poświęcone m.in. twórczości Adama Mickiewicza oraz kształtowaniu wypowiedzi argumentacyjnej.

Fot. Jan Mieczkowski

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do