Międzynarodowa współpraca pielęgniarek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie aktywnie uczestniczy w projekcie HEALINT – Europejskim Projekcie Wspierania Umiędzynarodowienia Praktyk w Sektorze Opieki Zdrowotnej . W jego ramach opracowywane są nowe narzędzia, mające na celu zapewnienie dobrej jakości zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów Pielęgniarstwa.

– Projekt ma na celu uproszczenie procesów związanych z zapewnianiem wysokiej jakości praktyk międzynarodowych w placówkach opieki medycznej, a tym samym zwiększenie szans studentów na podjęcie praktycznej nauki zawodu w innym kraju – tłumaczą koordynatorki projektu.

HEALINT daje studentom pewność, że ich zagraniczne miejsce praktyki są najwyższej jakości. Projekt pomaga też uczelniom rozwijać partnerstwa z innymi szkołami wyższymi w całej Europie.

Koordynowany jest przez Uniwersytet Nottingham we współpracy z Uniwersytetem Middlesex w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetem w Alicante w Hiszpanii, Uniwersytetem Nauk Stosowanych w fińskim Pori i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. – Mamy również dwóch partnerów klinicznych. Są to szpitale w Alicante i w Pori – dodają koordynatorki.

Uczestnicy projektu opracowali i wdrożyli już pierwsze narzędzie. Jest to Protokół ewaluacyjny HEALINT, który pozwala na obiektywne ocenienie placówki służby zdrowia jako potencjalnego miejsca praktyk dla studentów pielęgniarstwa. – Został on uruchomiony na stronie projektu healint.eu i jest dostępny we wszystkich czterech językach tego projektu tj. polskim, angielskim, fińskim i hiszpańskim – kończą koordynatorki.

To jednak nie koniec. Już w przyszłym roku HEALINT uruchomi kolejne narzędzie, tym razem do audytu placówek ochrony zdrowia. Będą mogli z niego korzystać koordynatorzy praktyk kontrolujący naukę praktyczną zawodu oraz system szkoleniowy służący do przygotowania audytorów.

Projekt HEALINT finansowany jest z Funduszu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, a jego realizacja potrwa do 2020 roku. Szczegóły znaleźć można TUTAJ.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do