Miliony dla studentów Pielęgniarstwa w PWSZ

Comiesięczne stypendia, płatne praktyki, dodatkowe zajęcia wykraczające poza program – to tylko niektóre korzyści dla studentów Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, które stały się możliwe dzięki pozyskaniu wsparcia w wysokości prawie 2,7 mln zł. Bardzo wysoko oceniony “Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku Pielęgniarstwo” oznacza ponadto sporo korzyści dla dydaktyków Zakładu Pielęgniarstwa. To jednak nie koniec, skorzystają na nim bowiem także pacjenci, którzy mogą liczyć w przyszłości na lepiej wykształconą i przygotowaną do niesienia pomocy kadrę.

– Głównym celem naszego projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie zainteresowania naszymi studiami – wyjaśnia dr Monika Łabuzek, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie. – Na rynku pracy brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy, liczymy zatem, że projekt przyczyni się do wykształcenia większej liczby absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia – dodaje.

 

Studenci, którzy zakwalifikują się do udziału w programie mogą liczyć na wypłacane co miesiąc stypendia (od trzeciego semestru do końca studiów) w wysokości 650 zł, płatne praktyki (333 zł za tydzień) oraz dodatkowe zajęcia poświęcone m.in. komunikowaniu interpersonalnemu w geriatrii, aktywizacji seniorów, czy leczeniu ran przewlekłych.

Studenci nie są jednak jedyną grupą, która skorzysta na realizacji programu, która potrwa do września 2020 roku. – Pomyśleliśmy także o naszej kadrze. Dla dydaktyków zaplanowaliśmy m.in kurs specjalistyczny ordynowania leków i wypisywania recept – mówi dr Łabuzek.

 

Program rozwojowy dofinansowany ze środków unijnych wspomnianą kwotą niemal 2,7 mln zł obejmuje:

  • uczelniany program stypendialny,

  • staże, szkolenia, praktyki zawodowe, które kształtują i rozwijają umiejętności samodzielnego wykonywania zawodu,

  • finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program nauczania (z uzyskaniem specjalnych certyfikatów),

  • finansowanie ponadprogramowej praktyki zawodowej w oddziale geriatrycznym,

  • szkolenia dla kadry dydaktycznej Uczelni (kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, czy kurs OSCE).

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych skorzystaniem z dobrodziejstw projektu odbędzie się już w najbliższy wtorek, 10 października. Początek o godz. 8.30 w sali 012 w Budynku G.

Projekt koordynowany jest przez: Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Biurem Karier, Projektów i Współpracy. Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa działania: Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Kwota dofinansowania: 2 691 761,30 PLN. Termin realizacji: wrzesień 2017 – wrzesień 2020.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do