MNiSW: ograniczenia działalności uczelni do 24 maja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało dziś, że do 24 maja nadal zawieszone będzie kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów. Zajęcia mają odbywać się tak, jak obecnie, czyli zdalnie – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W uczelniach w żadnym momencie nie zostało zawieszone prowadzenie badań naukowych, które powinny się odbywać (w warunkach bezpiecznych, uwzględniających bieżący stan zagrożenia dla zdrowia pracowników).

Jednocześnie, w komunikacie MNiSW czytamy, że przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowanie poszczególnych instytucji, także uczelni. Po ogłoszeniu przez rząd kolejnego etapu w tym zakresie, MNiSW znowelizuje rozporządzenie ograniczające świadczenia pracy przez pracowników. Uczelnie będą musiały rozpocząć wtedy przygotowania do stopniowego przywracania bieżącej działalności i opracowywać własne plany przywracania funkcjonowania uczelni.

Egzaminy maturalne odbędą się 8 czerwca 2020 r. W związku z tym uczelnie będą musiały dostosować tegoroczne uchwały rekrutacyjne do terminów egzaminów maturalnych oraz zasad przeprowadzania matur – egzaminy ustne nie będą w tym roku przeprowadzane.

Wyniki matur poprawkowych będą podane 30 września, dlatego należy liczyć się z niewielkim opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2020/2021. Uczelnie będą musiały prowadzić rekrutację nieco dłużej, żeby umożliwić maturzystom dostęp do studiów.

W PWSZ w Tarnowie rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/21 rozpocznie się 1 czerwca. Szczegóły oferty dydaktycznej Uczelni na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do