Na czym polega praca spółdzielni socjalnych?

Studenci kierunku Praca socjalna Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ odwiedzili w ramach zajęć Spółdzielnię Socjalną SerwiS oraz prowadzone przez nią Centrum Integracji Społecznej. Dzięki wizycie poznali specyfikę pracy w instytucji, której pracownikami mogą zostać po ukończeniu studiów.

Spółdzielnia Socjalna SerwiS powstała pod koniec 2014 r. w wyniku partnerskiej współpracy dwóch organizacji pozarządowych – Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra.

Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym funkcjonującym w strukturze ekonomii społecznej, które pozyskane z działalności gospodarczej fundusze przeznacza na reintegrację społeczną. Zatrudnione w Spółdzielni osoby rekrutują się ze środowiska osób głównie bezrobotnych.

Spółdzielnia prowadzi również m.in. Centrum Integracji Społecznej w ramach którego realizuje reintegracje społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Pani Bernadetta Paw – Kierownik Centrum Integracji Społecznej, opowiedziała studentom o ciężkiej pracy instruktorów Centrum, o zasadach prowadzenia takiej instytucji oraz oprowadziła po miejscach w których realizowane są warsztaty dla podopiecznych i gdzie wykonują oni swoje prace oraz są przyuczani do zawodu. Studenci mogli obejrzeć m.in. kuchnie i jej zaplecze oraz warsztaty rękodzieła.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do