Nominacja profesorska dla ks. Michała Drożdża

Kolejne dobre wieści dotarły do nas z Warszawy. Związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie od ponad 20 lat, ks. Michał Drożdż otrzymał od Prezydenta RP nominację profesorską. Zgodnie z informacją z Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Duda nadał ks. Michałowi Drożdżowi tytuł Profesora Nauk Społecznych.

Ks. Michał Drożdż – profesor nauk społecznych z zakresie dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach; magister teologii, magister i doktor filozofii nauki, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Od roku akademickiego 1999/2000 pracuje w Zakładzie Języka Polskiego (obecnie w Katedrze Filologii Polskiej) PWSZ w Tarnowie, jest autorem koncepcji specjalności i pełni funkcję opiekuna specjalności dziennikarskiej, a obecnie komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz (studia I stopnia) oraz komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (studia II stopnia).

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współtwórca i 10-letni pierwszy dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tegoż Uniwersytetu, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej, dyrektor Akademickiego Centrum Medialnego, redaktor naczelny Studia Socialia Cracoviensia; autor ponad setki artykułów oraz kilkunastu książek z obszaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji, Społecznej i Przewodniczący sekcji „Aksjologia komunikowania” PTKS, członek zwyczajny towarzystw naukowych polskich i zagranicznych; członek Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2024, członek Rady Naukowej i Rady ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego SDP, Delegat ds. Mediów Diecezji Tarnowskiej.

Główne zainteresowania badawcze obejmują: etykę mediów, aksjologię mediów, etykę i aksjologię komunikacji społecznej, filozofię i metodologię nauki, etykę nauki, zarządzanie nauką i projektami, a ponadto filozofię przyrody i kosmologię.

fot. Wikipedia/januarybratek

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do