Nowa aparatura badawcza Zakładu Inżynierii Materiałowej

W ostatnich tygodniach wyposażenie Zakładu Inżynierii Materiałowej wzbogaciło się o aparat do badania ścieralności i spektrofotometr.

Aparat Taber 5135 służy do badania odporności na ścieranie powierzchni rozmaitych materiałów, warstw i powłok. Jest to standardowe wyposażenie przemysłowe, pozwalające wykonać oznaczenia wg norm polskich (np. PN-EN 14431:2005, PN-ISO 7784-1:2016-05 , niemieckich (np. DIN 53109) i standardów ASTM (np. ASTM D4060).

Spektrofotometr Shimadzu UV-1900 pozwala na szybkie i dokładne oznaczenia właściwości optycznych próbek w zakresie światła widzialnego i ultrafioletu. Pozwala on na określenie barwy próbki, rozkładu jej przepuszczalności i odbicia dla widma światła w pełnym zakresie światła VIS i UV. Odpowiednie opcje programowe i sprzętowe pozawalają na badanie zjawisk dynamicznych i pomiary biochemiczne.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do