Nowe perspektywy dla świętującej 20-lecie PWSZ w Tarnowie

Uroczyste, jubileuszowe posiedzenie Senatu PWSZ w Tarnowie stanowiło centralny punkt programu obchodów 20-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uczelniana aula wypełniła się do ostatniego miejsca, a wśród gości był m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Premier podkreślił, że wejście w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym będzie korzystne dla wyższych szkół zawodowych, przed którymi otworzą się nowe możliwości. W trakcie uroczystości wręczono także Nagrodę Tarniny – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez tarnowską uczelnię, która w roku jubileuszu uhonorowała ks. prof. Michała Hellera.

Piątkowe obchody otworzyła msza św. odprawiona w tarnowskiej Bazylice Katedralnej przez Ordynariusza Tarnowskiego, bp. Andrzeja Jeża. Po niej społeczność akademicka wraz z zaproszonymi gośćmi przeniosła się do uczelnianej auli, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PWSZ w Tarnowie, rozpoczęte – zgodnie z tradycją – odśpiewaniem „Gaude Mater Polonia”.

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie miała wielkie szczęście i honor rozpocząć piękną historię polskich uczelni zawodowych. To wielka radość świętować 20-lecie w tak zacnym gronie, bo warto dodać, że mimo iż Tarnów był pierwszy, to dwie dekady istnienia świętuje także sześć innych PWSZ mówiła Rektor PWSZ w Tarnowie, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ w wystąpieniu otwierającym posiedzenie Senatu.

Proces kształtowania się szkolnictwa zawodowego w Polsce trwa. Minione 20 lat to czas ciągłych zmagań, szukania tożsamości. Mam jednak wrażenie, że ten okres zamykamy. Wiemy, że chcemy kształcić specjalistów dla gospodarki, ale także prowadzić działania naukowe. Czekamy na rozwiązania, które nam to umożliwią. Najważniejsze dziś wydaje się to, że 33 polskie PWSZ rozwijają się i są w bardzo dobrej kondycji. To najlepszy dowód na to, że pomysł utworzenia wyższych szkół zawodowych był trafiony – przekonywała Rektor Jadwiga Laska.

Dziękuję Premierowi Jarosławowi Gowinowi za to, że słucha naszych głosów w tym ważnym dla polskiej nauki momencie, jakim jest wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – zwróciła się do Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina.

W trakcie dalszej części swojego wystąpienia Rektor przedstawiła gościom ostatnie osiągnięcia tarnowskiej uczelni: ciągłą rozbudowę i wzbogacanie bazy uczelni, systematyczny rozwój naukowy pracowników, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, czy utworzenie czterech nowych czasopism.

– Nasz rozwój nie byłby możliwy bez przychylności samorządu oraz otoczenia gospodarczego uczelni. To przedstawiciele lokalnych firm kształcą praktycznie nowe kadry dla polskiej gospodarki – podkreślała. – Muszę też podziękować pracownikom dydaktycznym i administracyjnym. To, że uczelnia tak pięknie się rozwija to wasza zasługa. Nie traćcie zatem zapału – zakończyła Rektor.

List gratulacyjny od Prezydenta RP odczytał Wojewoda Małopolski Józef Gawron.

Z ogromną radością objąłem Patronatem Honorowym obchody jubileuszu 20-lecia PWSZ w Tarnowie, szczególnie, że przypadają one w wyjątkowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości” – odczytał Józef Gawron.

– Zależało mi na tym, żeby być tu dziś z państwem z kilku powodów. Po pierwsze chciałem wyrazić mój szacunek, uznanie i wdzięczność za osiągnięcia PWSZ w Tarnowie, która w pełni realizuje misję przypisaną dla uczelni tego typu. Tarnowska uczelnia jest kuźnią lokalnych elit, jest ważnym ośrodkiem ich tworzenia. Ponadto – o czym wspominała Pani Rektor, PWSZ w Tarnowie skutecznie buduje pomost pomiędzy światem akademickim a światem gospodarki – mówił Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. – Powinniście być Państwo dumni ze swoich osiągnięć – myślę tutaj o pracownikach Uczelni: dydaktykach, naukowcach, pracownikach administracyjnych – mówił.

– Po drugie, chciałem wyrazić wdzięczność wszystkim polskim PWSZ. Dzisiejsze święto, jest także waszym świętem – kontynuował.

Trzeci powód, dla którego chciałem tu dziś być, to fakt, że „klamka zapadła” i niebawem wejdzie w życie Ustawa 2.0. Ta reforma otwiera zupełnie nowe perspektywy przed Publicznymi Uczelniami Zawodowymi, które – by podkreślić ich akademicki charakter – zyskają nowe nazwy – mówił Premier do zebranych. – Jeśli chcemy zbudować silne państwo, silną gospodarkę, musimy mocniej inwestować w rozwój nauki – podkreślił na koniec.

Gratuluję osiągnięć minionych dwudziestu lat powiedział do zebranych Senator RP, prof. Kazimierz Wiatr, Przewodniczący Konwentu PWSZ w Tarnowie. – Jestem pytany często o projekt Akademii Tarnowskiej. Nie zapomnieliśmy o nim. Uczelnia się rozwija, uruchamia nowe kierunki, nowe specjalności, poszerza kadrę, rozbudowuję bazę, wspiera rozwój czasopism. Marzę o tym, żeby w PWSZ jeszcze mocniej rozwijała się nauka – podkreślił.

– Pozwólcie, że zacytuję na koniec Jana Pawła II, który w 1997 tak zwrócił się do polskich rektorów: „Człowiek współczesny was potrzebuje. Potrzebuje was w stawianiu naukowych pytań i poszukiwaniu odpowiedzi (…)” – zakończył Senator Wiatr wręczając Pani Rektor niezwykły, symboliczny prezent – mikroprocesor, który wykorzystywany był w polskich komputerach o najmocniejszych mocach obliczeniowych.

W kampanii reklamującej jubileusz używaliście Państwo sformułowania „powstaliśmy z marzeń”. To najlepiej oddaje charakter i nastrój, jaki towarzyszył budowniczym naszej tarnowskiej uczelni – mówił Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, który uczestniczył – również jako prezydent miasta – w procesie tworzenia uczelni. – 20 tysięcy absolwentów, którzy od początku istnienia opuścili mury tarnowskiej PWSZ to najlepszy dowód, że było warto.

– Jednocześnie deklaruję chęć dalszego wspierania tarnowskiej uczelni przez lokalny samorząd. Łącznie z przekazaniem nowych terenów pod działalność PWSZ. Myślę tutaj o doskonale zlokalizowanej działce, którą tarnowianie określają mianem „starej kapłanówki” – powiedział na koniec Prezydent Tarnowa.

– Gratuluję i składam najserdeczniejsze życzenia uczelni w Tarnowie oraz pozostałym uczelniom, które również świętują swój jubileusz mówił prof. Witold Stankowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

– Korzystając z okazji dziękuję Ministrowi za ten niespotykany wcześniej dialog z przedstawicielami PWSZ w Polsce i podkreślanie znaczącego miejsca, jakie zajmują wyższe szkoły zawodowe w polskim systemie oświaty – dodawał.

– Relacja studentów i władz PWSZ w Tarnowie powinna uchodzić za wzorzec. Wiem od moich kolegów, że zawsze mogą liczyć na wsparcie władz. To uczelnia przyjazna studentom. Dziękuję za to bardzo serdecznie i życzę kolejnych wielkich sukcesów i… jak najlepszych studentów – powiedział Michał Różycki, Przewodniczący Forum PWSZ przy Parlamencie Studentów RP.

– W ciągu 20 lat nasza uczelnia pokonała daleką drogę, ale zaprowadziła nas ona do pozycji najchętniej wybieranej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Polsce. Korzystając z okazji dziękuję za trud, jaki wkładacie państwo w naszą edukację – powiedział Sebastian Bach, Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Tarnowie.

Do licznych zasług uczelni już wcześniej wymienionych chciałabym dodać jeszcze jedną: realizowanie idei uczenia się przez całe życie. Dzięki Wam półtora tysiąca słuchaczy sześciu Uniwersytetów Trzeciego Wieku wciąż może się uczyć. Bardzo za to dziękujemy! – powiedziała Maria Kanior, Prezes UTW przy PWSZ w Tarnowie.

W trakcie posiedzenia Senatu wręczono także odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano dr hab. Teresa Wilkoń, Medalem Złotym za długoletnią służbę: dr. hab. Piotra Dobosza, dr. inż. Władysława Iwańca, dr. Adama Janika, prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza i dr. hab. Edwarda Tutaja.

Medal Srebrny za długoletnią służbę trafił do mgr Marii Wantuch.

Medalem Brązowym za długoletnią służbę odznaczony został mgr inż. Tomasz Kołacz.

Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano: dr Monice Coghen oraz dr. Grzegorzowi Szpili.

Odznaczenia wręczył Wojewoda Małopolski, Józef Gawron.

Podczas Senatu wręczono też Nagrody dla Młodych Naukowców przyznane przez Rektor PWSZ. Otrzymali je: dr Rafał Kurczab i dr Anna Kowalska.

Ostatnim, ale jakże ważnym akcentem części, w trakcie której wręczano nagrody było przekazanie najwyższego odznaczenia przyznawanego przez PWSZ w Tarnowie. Statuetka „Tarniny” trafiła do ks. prof. Michała Hellera. Wspaniałą laudację na cześć wybitnego naukowca, laureata niezliczonych nagród i wyróżnień z Nagrodą Templetona na czele, wygłosił prof. Andrzej Borowski.

W dalszej części Senatu głos zabrał prof. Adam Juszkiewicz, pierwszy Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, który przybliżył zebranym historię wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce, a niezwykle ciekawy, okolicznościowy wykład pt. „Człowiek na scenie Wszechświata” wygłosił ks. prof. Michał Heller. – Serdecznie dziękuję za przyznanie Tarniny, wyróżnienia szczególnie dla mnie cennego – powiedział rozpoczynając swój wykład ks. prof. Heller.

Uroczysty Senat zaszczycili swoją obecnością ponadto przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele samorządu Małopolski, miasta, powiatu i okolicznych gmin, rektorzy niemal wszystkich PWSZ w Polsce, przedstawiciele uczelni Małopolski, parlamentarzyści, prezesi lokalnych firm, dyrektorzy instytucji współpracujących z uczelnią, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy lokalnych szkół oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Frédérikiem de Touchet, Konsulem Generalnym Republiki Francji w Polsce na czele.

Uroczyste posiedzenie zakończyło się zgodnie z akademicką tradycją odśpiewaniem pieśni Gaudeamus Igitur oraz hymnu państwowego.

Zwieńczeniem trwających od 7 maja obchodów 20-lecia PWSZ w Tarnowie będzie wieczorna Gala Jubileuszowa w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Na sobotę, 19 maja zaplanowano jeszcze jedno, bardzo ważne – szczególnie dla studentów – wydarzenie. O godz. 16 na tarnowskim Rynku rozpocznie się blok koncertowy, którego gwiazdami będą kabaret Czwarta Fala oraz zespoły: Future Folk i Messajah. Wstęp na ten koncert jest dla wszystkich bezpłatny.

Więcej na temat 20-lecia tarnowskiej uczelni znaleźć można pod adresem 20lat.pwsztar.edu.pl.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do