O SZKLE DLA INŻYNIERÓW

9 stycznia 2019 r. w Auli PWSZ w Tarnowie odbyło się zorganizowane przez Instytut Politechniczny otwarte seminarium inżynierskie. Prelegentem był  mgr inż. Marek Warchoł, który przedstawił referat pt. „Surowce szklarskie – specyfika gałęziowa przemysłu i wymagania REACH”.

Doświadczony praktyk, reprezentujący Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o. o. w Ładnej k. Tarnowa, omówił najistotniejsze kwestie związane ze specjalizacją branży szklarskiej, skupiając się na wykorzystywanych w niej surowcach. Prezentując ten temat odniósł się do obowiązującego systemu regulującego europejski rynek chemikaliów, jakim jest unijne rozporządzenie REACH (skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów). Omówił zagadnienie specyfiki surowców szklarskich i wynikające z niej zwolnienie od obowiązków wynikających z REACH, a także profil przemysłu i wyrobów szklarskich, które są w pełni bezpieczne dla konsumentów, co potwierdzają badania naukowe.

W spotkaniu udział wzięli studenci IV roku kierunku Inżynieria materiałowa, dla których zaprezentowane przez osobę z przemysłu zagadnienia stanowią poszerzenie treści programowych kształcenia praktycznego. Seminarium to zostało zorganizowane w ramach projektu „P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do