Ogłoszenie dotyczące składania indeksów

Studenci Wydziału Humanistycznego proszeni są o złożenie indeksów (osobiście lub pocztą) w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego w terminie do 05.02.2021 r.

Indeksy powinny być uzupełnione wg wzoru wpisu do indeksu ustalonego przez Kierownika Katedry (wzór znajduje się na stronie internetowej kierunku).

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do