Ogólnopolska Sesja Dialektologiczna „Żywa gwara”

Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie oraz Sekcja Językoznawcza Koła Naukowego Polonistów zapraszają na Ogólnopolską Sesję Dialektologiczną „Żywa Gwara”, która odbędzie się 6 czerwca 2013 r. w Tarnowie.

Zaproszenie skierowane jest do studentów polonistyki, członków kół językoznawczych i doktorantów. Zgodnie ze sformułowaniem tematu podczas konferencji, Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na te elementy gwary, które nadal w języku mieszkańców wsi funkcjonują (choć często już na nowych zasadach), które są w nim wciąż żywe, produktywne, trwałe lub przynajmniej wciąż trwają na wsi; szukają również odpowiedzi na pytanie, co z gwary ma szansę przetrwać w języku przyszłych pokoleń mieszkańców wsi. Tematyka wystąpień konferencyjnych może dotyczyć także socjologicznych i kulturowych uwarunkowań funkcjonowania gwary w nieco już ustabilizowanej rzeczywistości wiejskiej.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji referatów poprzez wysłanie pocztą elektroniczną załączonego formularza zgłoszeniowego na adres sekcja.jezykowa@gmail.com. Zgłoszenie można wysłać na podany adres również bezpośrednio w mailu, zawierającym: temat wystąpienia wraz z krótkim streszczeniem, imię i nazwisko autora/autorki, nazwę reprezentowanej uczelni, stopień naukowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja 2013 r.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje koszty poczęstunku podczas przerwy kawowej i materiałów konferencyjnych. Wpłatę należy dokonać na konto nr: 35 12401910 1111 0010 2142 6446 (odbiorca: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów; tytuł wpłaty: konferencja dialektologiczna) do 15 maja 2013 r. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu; miejsca noclegowe można rezerwować w Domu Studenta w Tarnowie /tel. 14 63 169 01/ lub w innych tarnowskich hotelach.

Komitet Organizacyjny

  • dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ
  • dr Tomasz Kurdyła
  • dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ
  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do