Organizacja nauki w semestrze zimowym 2020/2021

Znamy szczegóły organizacji zajęć w semestrze zimowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego większość z nich ma być prowadzona stacjonarnie, ale dopuszczalne są odstępstwa. Część zajęć, szczególnie dla większych grup, może być bowiem realizowana zdalnie. Decyzje w tym względzie należą do Dziekanów poszczególnych Wydziałów.

Co najważniejsze dla studentów, ci uczący się na II, III, IV i V roku, zajęcia w semestrze zimowym rozpoczną w czwartek, 1 października. Studenci I roku dwa tygodnie później, w czwartek, 15 października.

Jest to związane z wydłużonym procesem rekrutacji na studia. To zaś efekt ponad miesięcznego przesunięcia terminu egzaminów dojrzałości. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliło na tego typu przesunięcie. Pragnę uspokoić studentów pierwszego roku, że nie będzie ono miało wpływu na liczbę i jakość prowadzonych zajęć – wyjaśnia dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i dydaktyki PWSZ.

– Sprawą dla nas najważniejszą jest bezpieczeństwo studentów oraz pracowników. Wdrożyliśmy wszelkie rekomendowane rozwiązania, jesteśmy gotowi do roku akademickiego zapewnia Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni. – Zdecydowałam o powołaniu specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie szybkie reagowanie i dostosowanie naszych wewnętrznych regulacji do aktualnej sytuacji epidemicznej – dodaje.

– Jeśli wspomniana sytuacja się zmieni, podejmiemy natychmiast właściwe decyzje. Pragnę bowiem podkreślić, że jesteśmy przygotowani zarówno do nauczania „tradycyjnego” w formie stacjonarnej, jak i do „hybrydowego”, czy w pełni zdalnego – precyzuje Prorektor Martowicz.

Dodatkowe szczegóły organizacji roku zawarte są w zarządzeniach, które można pobrać poniżej.

zarzadzenie_nr_92_2020

zarzadzenie_nr_83_2020

Tymczasem przed Uczelnią II tura rekrutacji, która w tym roku rozpocznie się 21 września i potrwa do 2 października. Jej zasady są takie same, jak podczas rekrutacji podstawowej. Wszystkie szczegóły na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do