Otwarte Drzwi – konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą poświęconych problematyce niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Od 2003 roku PFRON ogłasza kolejne edycje konkursu Otwarte Drzwi. Corocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt prac magisterskich i doktorskich poświęconych problematyce niepełnosprawności nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski.

Prace można przesyłać pocztą, za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON. W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.
Uczestnicy i warunki konkursu

– do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
– prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
– konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Informacje szczegółowe na temat konkursu: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/konkurs-otwarte-drzwi-w-2019-r/ogloszenie-xvi-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-otwarte-drzwi/

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do