Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 1998-2018, red. A. Pachowicz, Tarnów 2018.

Książka wydana z okazji jubileuszu dwudziestolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Przedstawia bogatą historię pierwszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, wydarzenia ją tworzące, osoby związane z Uczelnią. Opisane została w niej działalność instytutowa, ogólnouczelniana, incjatywy i sukcesy PWSZ w Tarnowie na przestrzeni dwudziestu lat jej istnienia.

Stron: 280
ISBN: 978-83-947032-5-7
Cena 15 zł

Cena kompletu (20 lat istnienia Państwowych Szkół Zawodowych w Tarnowie + Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 1998-2018) 35 zł

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do