PIKNIK AMI

W czwartek 19. listopada 2015r. na terenie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (Pawilon B1) odbędzie się PIKNIK AMI, którego celem jest promocja „inteligentnych” liczników energii i dyskusja nad kształtem systemu pomiarowo-rozliczeniowego typu smart metering w polskich sieciach elektroenergetycznych. Do dyskusji zostaną zaproszeni przedstawiciele producentów liczników oraz producentów urządzeń transmisji danych, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej, a także przedstawiciele instytucji i organizacji kształtujący stan prawny tego sektora.

Piknik AMI będzie składał się z czterech części:

  • badania porównawcze właściwości metrologicznych liczników energii elektrycznej – wykonywane przez Akademię Górniczo – Hutniczą w dniu Pikniku,
  • badania porównawcze właściwości komunikacyjnych liczników energii elektrycznej – wykonywane przez Politechnikę Wrocławską w okresie kilku tygodni po Pikniku,
  • wystąpienia seminaryjne oraz dyskusja – w dniu Pikniku,
  • wystawa producentów liczników AMI – w dniu Pikniku.

Zapraszamy Studentów kierunku Elektrotechnika do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisz się na PIKNIK AMI

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do