Pilotaż Protokołu w ramach projektu HEALINT

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie bierze udział w międzynarodowym projekcie HEALINT (Erasmus+ Akcja 2). Jego głównym celem jest ustanowienie jednolitego systemu audytu placówek oferujących praktyki dla studentów w obszarze pielęgniarstwa.

W dniach 24 luty – 1 marzec br. odbyło się w Zakładzie Pielęgniarstwa IOZ oraz Dziale Współpracy z Zagranicą PWSZ w  Tarnowie badanie pilotażowe Protokołu opracowywanego w ramach projektu HEALINT.  W badaniach pilotażowych wzięli udział  pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa i  Działu Współpracy z  Zagranicą oraz studenci III roku studiów licencjackich I stopnia  oraz I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek  pielęgniarstwo. Osoby, które wzięły udział w pilotażu wyraziły  swoje opinie na temat jasności języka, trafności tłumaczenia oraz  przydatności tworzonego narzędzia, które służyć będzie do prowadzenia audytu placówek, w których odbywają się praktyki.

Jest to zwieńczenie pierwszego etapu projektu, który zakłada również opracowanie materiałów szkoleniowych dla celów przygotowania przyszłych audytorów dokonujących oceny miejsca praktyk studentów pielęgniarstwa, a w dalszej przyszłości stworzenie standardu ISO na bazie powstałego narzędzia.
  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do