Podsumowanie zajęć pn. „Metodyki zwinne w projektach IT”

W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyły się zajęcia pn. „Metodyki zwinne w projektach IT” skierowane dla studentów kierunku informatyka a także studentów pozostałych kierunków inżynierskich prowadzonych w Instytucie Politechnicznym. Zajęcia poprowadził praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem mgr Piotr Brzegowy.
 
 

Materiały z przeprowadzonych zajęć dostępne są poniżej:
– Prezentacja „Wykorzystanie metodyki AgilePM w projektach informatycznych”

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do