„Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych” – seminarium

Zapraszamy Studentów Instytutu Politechnicznego do wzięcia udziału w seminarium pt. Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych, które odbędzie się 20 maja w godz. 8.00 – 11.00 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, sala 121, B1.

Prelegentami będą pracownicy firmy ABB, działu Pomiarów i Analityki, dywizja Automatyki Przemysłowej, specjalizujący się w pomiarach fizykochemicznych wielkości nieelektrycznych oraz układach sterowania w procesach przemysłowych.

Plan seminarium:

  1. Pomiary przepływu w przemyśle i energetyce – około 1h 15 min. Rodzaje przepływomierzy stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, z naciskiem na rozwiązania w energetyce. Przypomnienie studentom fizycznych podstaw poszczególnych metod pomiaru i demonstracja ich poprawnego zastosowania na przykładach. Pomiary pośrednie, np. pomiary energii pary oraz komputery przepływu, ich funkcjonalność i możliwość zastąpienia nimi sterowników dedykowanych i PLC.
  2. Krótka przerwa – około 15 minut, odpowiedzi na pytania studentów i prezentacja sprzętu.
  3. Pomiary ciśnienia, poziomu i temperatury – około 1h. Pomiary ciśnienia i poziomu (wzmianka o pomiarze temperatury), gdzie się je i w jaki sposób wykorzystuje i to czasem w nieoczywisty sposób. W przypadku pomiarów poziomu – prezentacja przekroju rozwiązań do pomiarów zarówno materiałów sypkich, jak i cieczy oraz na co zwrócić uwagę, projektując takie aplikacje.
  4. Ustawniki elektropneumatyczne i napędy – około 15-20min. Prezentacja na przykładzie kilku elementów wykonawczych, że pomiary są niezbędne i są wartością wejściową do praktycznie wszystkich układów automatycznej regulacji procesu.
  5. Pytania i odpowiedzi – około 15 minut – blok Q&A oraz niespodzianka z nagrodami dla studentów oraz prosty konkurs z tematyki zaprezentowanej na seminarium.

Pobierz plakat

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do