Pracowite wakacje studentów Chemii

Gdy jedni plażują i wypoczywają po trudach ostatniej sesji, inni zakasali rękawy i odbywają praktyki zawodowe. Do drugiej grupy należą studenci Chemii tarnowskiej PWSZ, którzy rozpoczęli właśnie praktyki w firmach i przedsiębiorstwach z regionu. Wizyty w zakładach i zetknięcie z codzienną pracą chemików jest niezwykle cenne z punktu widzenia przygotowania do płynnego wejścia na rynek pracy.

– W tym roku nasi studenci pracują m.in. w:  Tarnowskich Wodociągach, Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w firmie Baulab – wylicza opiekunka praktyk, dr Agata Lada z Katedry Chemii PWSZ.

– Praktyki w Tarnowskich Wodociągach to okazja do zapoznania się z szeregiem analiz, jakim poddaje się surowe i oczyszczone ścieki oraz osady ściekowe. Studenci oznaczają m.in. azot amonowy w ściekach i fosfor ogólny w osadach ściekowych – wyjaśnia dr Lada.

W firmie Baulab Sp. z o. o. studenci mają okazję do praktycznego poznania metod analiz materiałów stosowanych w budownictwie, takich jak czas wiązania cementu, aktywność pucolanowa, zawartość chlorków, siarczanów i wolnego wapnia w popiele lotnym, a także zawartość wybranych związków w glebie oraz wytrzymałość cementu.

Z kolei praktyki w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. oraz w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. umożliwiają poszerzenie wiedzy w zakresie analiz fizykochemicznych wody (m.in. wykrywanie jonów glinu, chlorkowych, amonowych czy badanie mętności).  – Badania wody poprzedzone są pobraniem próbek, które po przeszkoleniu wykonują samodzielnie studenci pod nadzorem opiekuna z ramienia zakładu pracy – dodaje opiekunka praktyk.

– Cieszę się, że nasi studenci tak dużo czasu spędzają w zakładach pracy. Praktyki zawodowe umożliwiają im bowiem wykorzystanie i poszerzenie wiedzy zdobytej na uczelni. Są również świetną okazją do nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą i nabywania kompetencji zawodowych – kończy dr Krzysztof Kleszcz, kierownik Katedry Chemii PWSZ.

Dodajmy, że pierwsza tura rekrutacji na studia w PWSZ w Tarnowie potrwa do wtorku, 18 sierpnia. Drugą zaplanowano w dniach 21 września-2 października. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Fot. Archiwum Katedry Chemii PWSZ

 

 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do