Pracowity Tydzień Ekonomii Społecznej studentów PWSZ

Konwersatorium, warsztaty, spotkania a nawet wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej. Studenci nowego kierunku „praca socjalna”, uruchomionego w PWSZ od tego roku mogli skorzystać z atrakcyjnego programu przygotowanego przez Agnieszkę Poliwkę-Jeż, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra w ramach VIII Tygodnia Ekonomii Społecznej, finansowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Konwersatorium „Od wolontariatu do bycia pracodawcą” poprowadził Sebastian Król-Łęgowski. Prezes Zarządu Fundacji Pracownia Kreatywna opowiedział studentom o swoich zawodowych doświadczeniach – plusach i minusach prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, a dokładnie przeprowadził uczestników krok po kroku przez zagadnienia związane z przekształceniem swojej Fundacji w przedsiębiorstwo społeczne.

Sporym zainteresowaniem studentów cieszył się również wątek wolontariacki – jak zostać wolontariuszem, jak pracodawcy patrzą na taki zapis w CV.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem było inspiratorium pn. „poMOC osobom wykluczonym w Centrum Integracji Społecznej”. Bernadetta Paw, zastępca prezesa Spółdzielni Socjalnej „Serwis” inspirowała studentów opowiadając im dokładnie, jak działa z wykluczonymi społecznie, by oferować im po-MOC; na jakich zasadach działa Centrum Integracji Społecznej oraz jak je stworzyła i nim zarządza.

Studentów bardzo interesowały szczegóły związane z zagadnieniami administracyjnymi takimi jak: w jaki sposób województwo wspiera CIS-y, jaki jest budżet gminy/miasta na takie przedsięwzięcia.

Bernadetta Paw podzieliła się również swoją historią, jak wyglądała jej droga zawodowa jako pracownika socjalnego. Studenci podczas spotkania reagowali spontanicznie dopytując, jak można zostać wolontariuszem w CIS-ie.

Organizatorzy pomyśleli także o zajęciach warsztatowych pn. „Jak poczuć integrację społeczna”? Magdalena Wajda, pośrednik pracy i doradca zawodowy w sposób praktyczny opowiedziała o swojej pracy z osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym, o tym, jakie i jak rozwiązuje problemy w swojej pracy.

Cenna dla studentów była możliwość dopytania o wiele szczegółów tej pracy i zrozumienia, czym w praktyce jest reintegracja społeczna i zawodowa.

Uzupełnieniem programu była wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej przygotowana przez Agnieszkę Poliwkę-Jeż, która jest doradcą kluczowym OWES w subregionie tarnowskim i autorką bogatego programu TES w Tarnowie.

Wizyta miała na celu spotkanie się z prowadzącymi i uczestnikami Centrum Integracji Społecznej, przyglądnięcie się, w jaki sposób uczestniczą w zajęciach i co im to daje.

– Odwiedziliśmy dwa warsztaty; pierwszy kulinarny, drugi pamiątkarski. Studenci mogli osobiście porozmawiać z uczestnikami CIS i nauczyć się od nich np. tego, jak wyplata się koszyk. Słowem wyabstrahowany termin „reintegracja społeczna” można było poczuć, zbadać, zmierzyć, dotknąć i przeżyć – mówi Agnieszka Poliwka-Jeż.

W rozmowach studenci doceniali fakt, że spotkanie z tematem Centrów Integracji Społecznej rozpoczęli od wizyty studyjnej, podczas której sami mogli doświadczyć, zaobserwować, czym one są, a następnie „dokładali” kolejne cegiełki, czyli warsztat i na końcu inspiratorium.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do