Pracownicy PWSZ w Komitetach Naukowych PAN

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie będzie mieć swoich przedstawicieli w kolejnych Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Przypomnijmy, że Komitety są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin na czteroletnie kadencje.

Członkami Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN zostali wybrani: dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ, dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. PWSZ oraz pracujący także w naszej uczelni prof. dr hab. Andrzej Klimek i prof. dr hab. Ryszard Żarów.

Ponadto, do Komitetu Naukowego Historii Nauki i Techniki wybrano prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę i prof. dr. hab. n. med.  Jerzego Supadego, do Komitetu Naukowego Automatyki i Robotyki prof. dr. hab. inż. Witolda Byrskiego, a do Komitetu Naukowego Językoznawstwa prof. dr. hab. Bogusława Dunaja.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do