Praktyki zawodowe Elektrotechniki

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku. Studenci kierunku Elektrotechnika po III roku studiów zdobywali doświadczenie zawodowe w przemyśle realizując praktyki zawodowe przez 6 tygodni. Dzięki temu mogli uzupełnić wiedzę zdobytą na studiach, poznać specyfikę pracy inżyniera elektryka w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy, a także skonfrontować wiadomości uzyskane na studiach z rzeczywistymi rozwiązaniami technicznymi.

Studenci III roku Elektrotechniki odbyli praktyki w firmach specjalizujących się głównie automatyką, projektowaniem instalacji elektrycznych i przyłączy, elektroinstalatorstwem, pomiarami i produkcją szaf sterowniczych, rozdzielnic, czy części samochodowych.

Wśród prac wykonywanych przez praktykantów należy wymienić m.in.: projektowanie konkretnych przyłączy kablowych, czy napowietrznych niskiego napięcia z wykorzystaniem programu AutoCad, projektowanie oświetlenia, przygotowywanie dokumentacji i uzgodnień związanych z projektowanym przyłączem, tworzenie kosztorysów inwestorskich, diagnozowanie usterek elektrycznych w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem interfejsów i elektronicznych urządzeń diagnostycznych, tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej, programowanie sterowników PLC, paneli operatorskich i falowników, obsługa i programowanie maszyn cnc, diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż szaf sterowniczych, wykonywanie instalacji elektrycznych, prace remontowe, montażowe i pomiarowe związane z utrzymaniem ruchu w konkretnym zakładzie.

Studenci rozpoczynający w tym roku studia na kierunku Elektrotechnika mają zwiększony wymiar praktyk do 3 miesięcy oraz odpowiednio zmodyfikowany program studiów uwzględniający aktualne wymagania rynku pracy. Zmieniony został profil kierunku Elektrotechnika z ogólnoakademickiego na praktyczny. Pracodawcy widzą w tych zmianach szansę na wytworzenie trwałych relacji ze studentem i Uczelnią, a także lepsze przygotowanie absolwenta do pracy.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do