Praktyki zawodowe Inżynierii Materiałowej

Podczas tegorocznego okresu wakacyjnego studenci III roku kierunku Inżynieria Materiałowa, w ramach 6-tygodniowych praktyk studenckich, zdobywali doświadczenie zawodowe  w wielu zakładach przemysłowych w Tarnowie i okolicach.

Duży wybór firm proponowanych przez Zakład Technologii Materiałów pozwolił studentom na znalezienie odpowiedniej oferty dającej możliwości nabycia doświadczenia zawodowego i rozwoju własnych zainteresowań w wybranym obszarze tematycznym. Do najczęściej wybieranych zakładów przemysłowych należały Grupa Azoty S A, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, ATB Tamel, przedsiębiorstwo wielobranżowe „Eltar”, PTH Certech w Niedomicach, Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych „ZBUD” w Dąbrowie Tarnowskiej, cegielnia „Leier” w Woli Rzędzińskiej, Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego  TAREL

Pracodawcy oraz opiekunowie praktyk wysoko oceniali pracę naszych studentów, ich zaangażowanie oraz umiejętność wykorzystania nabytej podczas toku studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pracodawcy bardzo pozytywnie przyjęli fakt uruchomienia od roku akademickiego 2016/2017 profilu praktycznego na kierunku Inżynieria Materiałowa, a szczególnie z zadowoleniem przyjęli kwestię wydłużenia czasu odbywania praktyk do 3 miesięcy. Ich zdaniem pozwoli to na głębsze poznanie specyfiki zagadnień technologicznych, a tym samym na lepsze wprowadzenie studenta na rynek pracy.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do