Prof. Elżbieta Osewska prezesem Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

2016-11-09-ih-djp2_lores_004Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ będzie kierować pracami Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Uczestnicy walnego zebrania PSF byli jednogłośni powierzając jej stanowisko prezesa. Dr hab. Elżbieta Osewska jest pracownikiem naukowym Zakładu Pedagogiki Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie.

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne ma swoją siedzibę w Łomiankach koło Warszawy. Zrzesza specjalistów zajmujących się nauką o rodzinie. Jego celami są m.in.: podejmowanie działań zmierzających do rozwoju, promocji i propagowania nauk o rodzinie, podejmowanie działań zmierzających do promocji rodziny, czy uczestnictwo w kształtowaniu polityki prorodzinnej we współpracy z parlamentem, instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i kościelnymi.

PSF wspomaga działalność naukową, badawczą, wydawniczą, wystawienniczą, prasową i edukacyjną. Zajmuje się przygotowywaniem podręczników wychowania do życia w rodzinie, programów przygotowania do małżeństwa i publikacji z zakresu pedagogizacji rodziców.

Członkowie PSF często reprezentują środowiska naukowe badające problemy rodziny na forum krajowym i międzynarodowym.

Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne liczy obecnie 105 członków zwyczajnych.

Fot. Archiwum PWSZ w Tarnowie

Zapisz

Zapisz

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do