Prof. Kurczab nominowany do tytułu Osobowość Roku

Dr hab. Rafał Kurczab, prof. PWSZ został nominowany do tytułu „Osobowość roku” kategorii Nauka w cyklicznym plebiscycie Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego. Szefa Badań Naukowych i wykładowcę Katedry Chemii  naszej uczelni uhonorowano w ten sposób za „pracę nad pierwszą na świecie platformą do projektowania leków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” – czytamy w uzasadnieniu nominacji.

Noworoczny czas to okres podsumowań i rankingów. To także najlepsza okazja, aby docenić osoby, które w mijającym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem – przekonują organizatorzy plebiscytu.

Kandydatów do wyróżnienia nominuje kapituła redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego Jerzego Sułowskiego. Elementem każdej nominacji jest uzasadnienie, czyli wskazanie, za jakie konkretne działania lub sukcesy w 2019 roku dana osoba została wyróżniona.

Głosowanie jest prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka.

W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz w każdym powiecie województwa małopolskiego. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2019 w mieście lub powiecie, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Małopolski 2019.

W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa.

Więcej na temat plebiscytu można przeczytać TUTAJ.

Na prof. Kurczaba można głosować esemesowo (SMS o treści RNA.38 na numer 72355 – koszt 2,46 z VAT), lub za pośrednictwem Internetu.

Dr hab. Rafał Kurczab (rocznik 1983) ukończył klasę o profilu biologiczno-chemicznym w I LO w Tarnowie. W 2005 roku ukończył chemię w PWSZ w Tarnowie, a dwa lata później obronił pracę magisterską na Wydziale Chemii UJ.

Od 2008 roku związany z Zakładem Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, gdzie do dziś rozwija swoje zainteresowania naukowo-badawcze związane z wykorzystaniem metod chemoinformatycznych, bioinformatycznych, kwantowo-mechanicznych oraz sztucznej inteligencji w poszukiwaniu nowych leków o działaniu przeciwdepresyjnym oraz przeciwnowotworowym.

Od 2012 roku jest również starszym wykładowcą w Katedrze Chemii PWSZ, w której oprócz dydaktyki jest również mocno zaangażowany w rozwój naukowy Uczelni.

Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze był wielokrotnie nagradzany, m.in.: Stypendium START dla młodych wybitnych naukowców (2012), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2015-18), nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca (2018).

Do chwili obecnej jest autorem lub współautorem 51 prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Był kierownikiem w dwóch grantach naukowo-badawczych finansowanych przez NCN (Preludium 2, Sonata 8), a także wykonawcą w 19 innych grantach krajowych i międzynarodowych.

 

 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do