Profil praktyczny kierunku Elektrotechnika

Od roku akademickiego 2016/2017 studia na kierunku Elektrotechnika, dotychczas o profilu ogólnoakademickim, będą miały profil praktyczny, lepiej przygotowując absolwentów do potrzeb i wymagań rynku pracy.

Modyfikacje planów i programów studiów, wprowadzone w związku ze zmiana profilu, były konsultowane i  uzgadniane z przedstawicielami zakładów przemysłowych regionu tarnowskiego, a także studentami kierunku elektrotechnika. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zwiększenia liczby godzin zajęć laboratoryjnych oraz projektowych. Niektóre z nich będą prowadzone przez specjalistów z przemysłu, a także w laboratoriach tarnowskich zakładów przemysłowych i energetyki zawodowej. Powiększeniu uległy wymiary zajęć powiązanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, a więc sterowników przemysłowych (PLC, SCADA), techniki mikroprocesorowej, cyfrowych metod pomiarowych, projektowania instalacji elektrycznych, projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). W programie studiów znajduje się także oferta przedmiotów do wyboru przez studentów. Do trzech miesięcy, czyli dwukrotnie, wydłużył się czas odbywania praktyki przemysłowej.

Rekrutacja w naborze podstawowym trwa w systemie https://erk.pwsztar.edu.pl do 22 lipca 2016. Druga (w zależności od liczby miejsc) rozpocznie się 1 września i potrwa do 17 września. Szczegóły znaleźć można tutaj.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do