Profil praktyczny kierunku Inżynieria Materiałowa

Zapraszamy tegorocznych maturzystów  do studiowania na Kierunku Inżynieria Materiałowa, obejmującym szeroki profil kształcenia w zakresie inżynierii materiałów i stwarzającym absolwentom możliwości zatrudnienia w firmach i przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż. Od roku akademickiego 2016/17 kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa odbywać się  będzie wg  praktycznego profilu kształcenia i zmodyfikowanego programu. Co to oznacza?

Studenci kierunku Inżynieria Materiałowa będą kształcić się na Specjalności Technologie Materiałów, obejmującej materiały metaliczne, materiały ceramiczne, materiały polimerowe i kompozytowe, mając do wyboru dwa moduły przedmiotowe – Użytkowe materiały tradycyjne (metale i stopy, materiały budowlane, ceramika szlachetna i techniczna, ceramiczne i szklane wyroby artystyczne, tworzywa sztuczne) oraz Materiały zaawansowane (metale i stopy specjalnego przeznaczenia, materiały dla elektrotechniki i elektroniki, materiały  dla nowoczesnej optyki i techniki laserowej, polimery, kompozyty na osnowie polimerowej, biomateriały dla zastosowań w medycynie  regeneracyjnej i inżynierii tkankowej.). Ponadto w programie studiów znajduje się oferta przedmiotów do wyboru, z których student może wybierać kilka przedmiotów w toku studiów. Zapewnia to większą elastyczność studiowania, wychodzącą naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom studenta. Program profilu praktycznego przewiduje ponadto większą ilość zajęć praktycznych (laboratoria, projekty, seminaria), wyjazdy technologiczne studentów do wiodących w regionie zakładów przemysłowych i wydłużone do trzech miesięcy praktyki zawodowe. Pozwoli to na lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej a także do dalszego studiowania.

Czekamy na Was!

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do