Przyznano nam kolejną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

22 grudnia 2020 r. Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek PWSZ w Tarnowie o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ERASMUS CHARTER FORHIGHER EDUCATION) na lata 2021-2027.

Wniosek o Kartę Erasmusa został przygotowany w maju br. przez pracowników Działu Współpracy z Zagranicą PWSZ w Tarnowie, którym kieruje mgr Anna Stefanowicz-Kocoł.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego jest dokumentem, który uprawnia uczelnie do ubiegania się o fundusze na działania w programie Erasmus+ w ramach mobilności edukacyjnych i partnerstw strategicznych – kluczowych akcji nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie budżetowej.

Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie uczelnia może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem udziału w programie, pozwalającym na aplikowanie o środki na projekty z zakresu mobilności studentów i pracowników lub współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – mówi mgr Anna Stefanowicz-Kocoł.

Unia Europejska przeznaczyła na program w nadchodzącej perspektywie budżetowej (2021-2027) 26 miliardów euro, co daje prawie dwa razy więcej środków w stosunku do poprzedniego planu finansowego. Tak duża kwota ma pozwolić na powrót do normalności po pandemii oraz na szybki wzrost szeroko pojętemu sektorowi edukacji. Autorzy założeń zapowiadają umożliwienie skorzystania z programu jeszcze większej grupie Europejczyków, którzy mieli do tej pory utrudniony do niego dostęp. Ponadto Erasmus+ realizowany w najbliższych latach mają charakteryzować: inkluzywność i innowacyjność; ma być także jeszcze bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Niestety, ze względu na opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej rząd Borisa Johnson zdecydował o niekontynuowaniu uczestnictwa w programie Erasmus+. Premier zapowiedział powstanie programu im. Alana Turinga, który ma realizować podobne cele do tych założonych przez UE. Nie znamy jednak szczegółów dotyczących propozycji Brytyjczyków.

Z wyjazdów, w czasie których można odbyć część studiów lub praktyk w różnych zakątkach Europy, skorzystało do tej pory wielu naszych studentów. Odwiedzając prestiżowe zagraniczne uczelnie, zdobyli cenne doświadczenia i wiedzę, często przydatne w przyszłej pracy. Tak o swoim pobycie we Włoszech i studiach na Università degli Studi di Napoli L’Orientale mówi Szymon Łucyków, absolwent tarnowskiej polonistyki: Wyjazd na zagraniczne studia był dla mnie wielką przygodą i lekcją życia, źródłem nowych doświadczeń i trudnych decyzji, a także okresem, w którym musiałem niekiedy wymagać od siebie więcej niż na tarnowskiej uczelni. Zwiększenie pewności siebie, lepsza samokontrola i większa samodzielność, poszerzenie kompetencji językowych i interpersonalnych, a także poznanie obcej kultury, codziennego życia mieszkańców Neapolu oraz wdrożenie się w ich tryb życia – to tylko główne zalety wyjazdu. 

Jeśli jeszcze nie jesteście pewni, czy wziąć udział w programie, może w podjęciu decyzji pomoże Wam zadowolony z uczestnictwa w projekcie Szymon Łucyków, który swoją wypowiedź puentuje tak:  Wszystkim, którzy wahają się, czy skorzystać z programu Erasmus+ mówię zdecydowane: tak. Korzystajcie, bo druga taka szansa może się nie powtórzyć.

Szczegółowe informacje o możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajdują się TUTAJ. Pytania można kierować do pracowników Działu Współpracy z Zagranicą lub bezpośrednio do koordynatorów projektu na poszczególnych kierunkach, których lista dostępna jest na STRONIE.

Autor: p.b.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do