PWSZ partnerem międzynarodowego projektu HEALINT4ALL

12 i 13 listopada 2020 przedstawicielki tarnowskiego zespołu pracującego nad międzynarodowym projektem z zakresu ochrony zdrowia wzięły udział w pierwszym spotkaniu projektowym zorganizowanym przez koordynatora projektu Uniwersytet w Nottingham. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyło się ono w formule on-line.

W projekcie uczestniczy sześć uczelni oraz partner techniczny czuwający nad jakością prac projektowych i tworzonych narzędzi IT:

 • Uniwersytet w Nottingham (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet Middlesex w Londynie (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet Satakunta w Pori (Finlandia)
 • Uniwersytet w Alicante (Hiszpania)
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (Polska)
 • Centrum Wiedzy i Innowacji (Malta)

– Celem projektu jest ustanowienie jednolitego systemu audytu placówek oferujących praktyki dla studentów w obszarze fizjoterapii i innych obszarów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu, tak aby jakość kształcenia praktycznego była porównywalna niezależnie od kraju, w którym odbywają się praktyki. Przełoży się to na ułatwienie organizowania praktyk międzynarodowych, a co za tym idzie, na lepsze przygotowanie studentów do międzynarodowego rynku pracy – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. Uczelni, koordynatorka działań w projekcie z ramienia PWSZ.

Projekt zakłada również ścisłą współpracę z tarnowskimi placówkami medycznymi, które będą brały czynny udział w opracowywaniu i pilotażu narzędzia do audytu potencjalnego miejsca praktyk.

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do