PWSZ w Tarnowie zaprasza na studia dualne!

Część studentów przyjętych w czasie trwającej właśnie rekrutacji na studia 1. stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Mechatronika będzie mogła – od drugiego semestru odbywać je w ramach tzw. studiów dualnych. To wielka szansa zdobycia dodatkowej wiedzy praktycznej bezpośrednio u potencjalnych pracodawców.

Rekrutacja na studia dualne zostanie przeprowadzona na obu kierunkach na drugim semestrze studiów.

– Studia dualne to innowacyjna metoda kształcenia przemiennego w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie – tłumaczy prof. dr hab. Stanisław Kuta, kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ w Tarnowie.

Korzyści z tej formy kształcenia jest wiele – studenci mogą zdobyć nie tylko niezbędne doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, ale także otrzymują stypendia (wysokość stypendium równa jest minimalnemu wynagrodzeniu), wypłacane podczas realizacji staży u pracodawców przyjmujących studentów na staże.

Uczelnia zawarła już wstępne porozumienia o przyjęciu na staże studentów stacjonarnych studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Mechatronika m.in. z Grupą Azoty S.A., Zakładami Mechanicznymi S.A. oraz ATB Tamel S.A. – dodaje prof. Kuta.

Staże u pracodawców odbywać się będą zgodnie z identycznym harmonogramem na każdym kierunku, w wymiarze trzech miesięcy na drugim i trzecim roku oraz półtora miesiąca na czwartym roku studiów.

Również prace dyplomowe, o tematyce odpowiadającej potrzebom pracodawców, studenci będą realizować u pracodawcy w ramach odbywanego stażu.

Dla podniesienia kompetencji szczególnie przydatnych przyszłym pracownikom, oprócz realizacji normalnego programu studiów, dla studentów studiów dualnych zostaną zorganizowane cztery dodatkowe certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, prowadzone przez renomowane i certyfikowane centra szkoleniowe.

– Prowadzenie studiów dualnych 1. stopnia o profilu praktycznym na kierunkach Elektronika i telekomunikacja oraz Mechatronika pozwoli na uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji zawodowych, rozwój ich praktycznych zdolności i umiejętności oraz przygotowanie ich do samodzielnego stosowania i rozwoju metod naukowo-technicznych, a także wspomaganego komputerowo planowania i projektowania urządzeń elektronicznych lub mechatronicznych – wyjaśnia prof. Kuta.

Ponadto absolwent zostanie przygotowany do obliczania, opracowywania, konstruowania, wykonywania oraz prowadzenia nadzoru instalacji i urządzeń elektronicznych lub mechatronicznych (w tym mechatronicznych układów i systemów w pojazdach samochodowych) oraz ich diagnozowania.

– W czasie studiów dualnych student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencji przy aktywnym udziale pracodawcy, zaś pracodawca poznając studenta najczęściej zapewni mu stałe zatrudnienie po zakończeniu studiów. Studia dualne to idealna oferta dla ambitnych studentów, którzy nie boją się podejmować nowych wyzwań – kończy prof. Kuta.

Rekrutacja na studia w PWSZ w Tarnowie potrwa jeszcze niespełna miesiąc, aż do 20 lipca włącznie. Na chętnych czekają miejsca na studiach licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich oraz magisterskich uzupełniających na 20 kierunkach i aż 32 specjalnościach. Szczegóły na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do