Realizacja treści programowych z zastosowaniem metod kształcenia na odległość

Zarządzeniem nr 30/2020 pełniący obowiązki Rektor dr. hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ wprowadził obowiązek realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 30/2020

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sposobu realizacji treści programowych i potwierdzania efektów uczenia się z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do