Rekrutacja dodatkowa na studia 2020/2021

Tegoroczna rekrutacja dodatkowa na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie rozpocznie się 21 września i potrwa do 2 października. Zasady są takie same, jak podczas naboru podstawowego. Jeśli chodzi o studia stacjonarne, to będzie prowadzona na wszystkich kierunkach w wyłączeniem Grafiki. Pełna lista dostępnych kierunków poniżej.

Procedura naboru prowadzona będzie poprzez System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (SERK) i jest w pełni zdalna. Każdy kandydat musi się w nim zarejestrować i podać wymagane dane. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia do rekrutacji jest dokonanie do dnia 2 października 2020 r. wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, która wynosi w tym roku 85 zł.

Co warto podkreślić, blankiety przelewu generowane są dla każdego Kandydata indywidualnie przez System. W przypadku dokonywania płatności przez Internet, w tytule przelewu należy wpisać indywidualny kod rekrutacyjny nadany Kandydatowi przez System. Prosimy zwrócić uwagę na numer konta bankowego, który również jest generowany dla kandydata indywidualnie.

WAŻNE DATY

  • 21 września – początek rekrutacji dodatkowej

  • 2 października – koniec rekrutacji dodatkowej

  • do 7 października – decyzja Komisji Rekrutacyjnej odnośnie zakwalifikowaniu kandydata do wpisu na listę studentów

  • 8-14 października – zapisy na studia zakwalifikowanych kandydatów

Lista kierunków, na których będzie prowadzona rekrutacja dodatkowa

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
Studia pierwszego stopnia
ADMINISTRACJA
EKONOMIA
PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia
ADMINISTRACJA
EKONOMIA

PRACA SOCJALNA

Wydział Humanistyczny
Studia pierwszego stopnia
FILOLOGIA (angielska, germańska, romańska) UWAGA – filologia germańska tylko stacjonarnie
FILOLOGIA POLSKA

Studia drugiego stopnia
FILOLOGIA POLSKA (tylko stacjonarnie)
PEDAGOGIKA

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Studia pierwszego stopnia
CHEMIA
MATEMATYKA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydział Ochrony Zdrowia
Studia licencjackie pierwszego stopnia
PIELĘGNIARSTWO
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia drugiego stopnia
PIELĘGNIARSTWO
WYCHOWANIE FIZYCZNE
(tylko stacjonarnie)

Studia jednolite magisterskie
FIZJOTERAPIA

Wydział Politechniczny
Studia inżynierskie pierwszego stopnia
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
MECHATRONIKA

Studia drugiego stopnia
TECHNOLOGIA CHEMICZNA (możliwość uzupełnienia tytułu inżyniera dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków Chemia, Inżynieria materiałowa i pokrewnych)

Wydział Sztuki
Studia licencjackie pierwszego stopnia
WZORNICTWO

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji oraz oferty dydaktycznej dostępne są na stronie dla kandydatów – kandydat.pwsztar.edu.pl. Informacji udzielają także pracownicy Biura Promocji pod nr tel. 14 631 66 66, mejlowo – rekrutacja@pwsztar.edu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

O uruchomieniu stacjonarnego Punktu Konsultacyjnego poinformujemy w osobnym komunikacie.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do